ข่าวประชาสัมพันธ์
นิเทศติดตาม ๑ โรงเรียน ๑ นวัตกรรม (โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล)
วันศุกร์ที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยท่านศึกษานิเทศก์นุชติยา  อาษานอก นิเทศติดตามโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ๑ โรงเรียน ๑ นวัตกรรม
"ไข่ไก่อารมณ์ดี" ในการนี้ขอขอบพระคุณท่านศึกษานิเทศก์ที่ให้คำเเนะนำเเละความรู้ในการในการพัฒนางานให้มีประสิทธืภาพที่ดียิ่งขึ้นต่อไป
โพสเมื่อ : 23 ส.ค. 2563,18:01   อ่าน 3082 ครั้ง