คณะผู้บริหาร

นายสุวิทย์ คำดวง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา