รับเรื่องร้องเรียน
โรงเรียนมิตรภาพ 6
157 หมู่ที่ 12 ถนนมิตรภาพ บ้านดงลิง   ตำบลกุดสระ  อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000
เบอร์โทรศัพท์ 0-4220-6360
Email : vithsuk_k@hotmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :